Disclaimer

Deze disclaimer is op iedere webpagina van deze website van kracht en geldt voor ieder natuurlijk en rechtspersoon. Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Verstandvanboten.nl en zijn partners zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Verstandvanboten.nl is niet aansprakelijk voor schade die of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Verstandvanboten.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Verstandvanboten.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is Verstandvanboten.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Verstandvanboten.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal Verstandvanboten.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot Verstandvanboten.nl.

Alle rechten voorbehouden.