Waarom keuren?

Bij het kopen van een gebruikt schip is het uiteraard van groot belang er zeker van te zijn dat het vaartuig vrij is van (verborgen) gebreken.
Als aspirant-koper wilt u antwoord op de vraag: is dit schip een goede koop of juist niet?
Hierop geeft een aankoopkeuring door een onafhankelijk expert het objectieve antwoord.

De wetgever heeft bepaald dat de verkopende partij een meldingsplicht heeft.
Dit houdt in dat alle bekende gebreken aan een schip moeten worden medegedeeld aan de koper.
Deze meldingsplicht geeft de koper echter geen 100% zekerheid omdat de verkoper wellicht niet op de hoogte is van een gebrek aan het schip.
Ook kan de verkoper simpelweg ontkennen van een gebrek op de hoogte te zijn.

Daarnaast heeft de aspirant-koper wettelijk een onderzoeksplicht.
Concreet houdt dit in dat de koper weinig of geen aanspraak kan maken op vergoeding van kosten of het ontbinden van de koopovereenkomst wanneer een gebrek ontdekt wordt nadat de boot van eigenaar gewisseld is. Dit is zeker het geval bij transacties tussen particulieren onderling.

Het is dus noodzakelijk dat het schip waar u "verliefd" op bent kritisch en zorgvuldig wordt gecontroleerd.
Dit behoedt u voor grote tegenvallers en geeft u de zekerheid dat uw investering een goede investering is.
De objectieve beoordeling van een schip is specialistisch werk en vereist de nodige vakkennis en apparatuur.  Alleen een ervaren jachtexpert beschikt hierover.
De dagelijkse praktijk in “botenland”  leert dat er veel mis is met gebruikte schepen.
Te vaak wordt er te goeder trouw tot aanschaf van een boot overgegaan en pas later blijkt dat er grote kosten aan verbonden zijn.

Alle keuringen worden door mij persoonlijk uitgevoerd.
Hierbij wordt ruim 30 jaar praktijkervaring met pleziervaartuigen, in alle maten en soorten, aangewend.
Vele honderden schepen heb ik inmiddels gekeurd.  

In tegenstelling tot de meeste collega’s beperk ik mij niet alleen tot een droge, theoretische opsomming van de gebreken aan een schip. Naast het benoemen van de gebreken geef ik advies over de noodzaak van reparatie/vervanging en geef ik een inschatting van de (te verwachten) kosten. 
De aankoopkeuring geeft een kritisch maar objectief totaalbeeld van een gebruikt vaartuig.
U kunt hierdoor op basis van concrete feiten een weloverwogen beslissing nemen.

Ook de prijsonderhandelingsstrategie vormt een belangrijk onderdeel van mijn diensten.
Ik adviseer u, waar nodig en gewenst, in het spel van loven en bieden met de verkopende partij.

Alle keuringen voldoen ruimschoots aan de strenge keuringscriteria die door de HISWA-vakorganisatie zijn opgesteld. Hierbij staat het belang van de aspirant koper voorop.

Mijn diensten als jachtexpert worden geaccepteerd door verzekeringsmaatschappijen en  kredietverstrekkers.
Neemt u voor een verkennend gesprek contact met mij op.
                                                                                              

Jan-Willem Schipper, onafhankelijk jachtexpert.